Forside

Pris / Betaling

Ansvar

All parkering skjer på eget ansvar og for bileiers risiko.

 

Utleier har ikke noe ansvar for eventuelle skader som måtte bli påført kjøretøyet mens det står på tildelt parkering. Skade på parkeringsanlegg dekkes av leietaker.

 

Ved situasjoner hvor kjøretøy parkerer over avtalt tid har utleier ikke noe økonomisk ansvar overfor ny leietaker som da ikke får parkert.

 

 

 

 

Forespørsel

Nært Oslo sentrum

Free Website Calendars by Bravenet.com Parkeringskalender