Sweden

Italy
France
Poland
Portugal
Spain

Germany
Austria
Belgium
Eire

GB

CZ

Italy

Norway
Holland
Switzerland

Merk at mange fyllestasjoner har adaptere å låne ut. Dette gjør at du kan fylle med en overgang til det som du allerede har på bilen.

 

Bakdelen her er hvis adaptere er blitt borte eller at stasjonen ikke er bemannet. Det kan lønne seg å skaffe seg et utvalg av de disse tre adapterne som man har selv…..

 

Nedover Europa har fyllepumpene forskjellig tilslutning etter hvilken side du tanker på.

Fyllekoblinger

“Dutch” bayonet

“Italian” dish

ACME thread