Som Norges første har vi gleden av å kunne legge ut for nedlasting en oversikt over LPG fyllestasjoner i Norge og Sverige som du kan integrere med ditt TomTom GPS bilnavigasjonsprogram.

 

Heretter trenger du ikke tenke verken på adresser eller stedsnavn. Du kan raskt til enhver tid sjekke hvor LPG fyllestasjonene ligger på din reiserute samt hvor langt det er til den nærmeste fra akkurat hvor du er nå. Ved enkle tastetrykk kan du be om å bli loset til denne med stemmestyring.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Norges første og eneste

GPS database for LPG

 

Komplett LPG fyllestasjonsoversikt for Norge og Sverige

 

V.03072011

Forklaringer til filene du laster ned:

 

LPG__Norway_.bmp er ikonet du ser på skjermen der du finner en LPG fyllestasjon. Ikonet ser slik ut

Samme ikon finner du også i rød og blå utforming på POI som du finner via eks programmet CheckPOint. Det er kun stasjoner med det grønne miljøvennlige ikonet som vi kan gå godt for.

 

LPG__Norway_.ov2 er selve filen som inneholder koordinatene og beskrivelsene for hver enkelt fyllestasjon. Det fremkommer her verken gatenavn eller postnummer. Kun stedsnavn og stasjonstilhørighet. Hvis det ikke er en stasjon tilhørende et oljeselskap er det firmaets navn som står. All annen informasjon finnes på den fullstendige listen på nett.

 

Les meg gir deg informasjon om betingelsene du godtar ved å ta i bruk filene på din navigasjonsenhet. Samt en veiledning på installasjonen.

 

Hvordan gjør jeg det?

Disse to filene hører samens. De må lastes ned og legges inn i kartmappen på ditt minnekort. Vi vil anbefale at du fjerner visningen av røde og blå LPG POI, samt bensinstasjoner. Dette for å være sikker på at disse ikke blir å legge seg over våres ikoner.

 

Begrensninger:

Basen viser hvor det finnes LPG fyllestasjoner i Norge og Sverige. Den viser ikke hvilke som midlertidig er ute av drift. Du må her se dette opp imot den til enhver tid oppdaterte listen som ligger på nettet.

 

Versjon:

Versjon angivelse er etter dag/måned/år. Dvs Versjon 230905 er oppdatert pr 23.september 2005.

 

Lisensbetingelser:
Denne POI-kategorien tilhører Gjelstenli Servicepartner. Ethvert forsøk på videresalg eller noen form for kommersiell nytte av dette er ulovlig. POI-kategorien omfattes av copyright– og åndsverk loven.

 

Denne POI-kategorien skal kun distribueres fra Gjelstenli Servicepartner med mindre det foreligger en skriftlig avtale om dette med Gjelstenli Servicepartner. Hovedgrunnen er at vi ønsker å ha kontroll på at det er siste versjon som til enhver tid er den som legges ut for nedlasting.

 

Ønsker du å legge en link på egen webside mot denne nedlastning kan du ta kontakt. Oppgi hvilken side det er snakk om

Antall nedlastninger